Match Date Map
14/11/2010 bg_snowlake
07/11/2010 bg_road
24/10/2010 bg_maricopa
17/10/2010 bg_townguard
03/10/2010 bg_koth
26/09/2010 bg_valley_b4
19/09/2010 bg1_snowlake_v4
12/09/2010 bg_horseshoe_bgl
29/08/2010 bg_kettlecreek_bgl
27/08/2010 none
22/08/2010 bg_abbey
15/08/2010 bg_woodland
08/08/2010 ctf_river
01/08/2010 bg_snowlake (BG 2 version)
25/07/2010 bg_road
18/07/2010 bg_ambush_bgu
11/07/2010 bg_maricopa
27/06/2010 bg_townguard